CONFIGURACIONS MODULARS

El nostre sistema modular permet múltiples combinacions de parcs que es poden adaptar a les necessitats de cada lloc i al pressupost disponible. Disposem de models prèviament configurats dividits en tres sèries.

SKATEPARKS – SÈRIE A

Preus des de 10.000 €  fins a 20.000 €

SKATEPARK A05

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 12 m

SKATEPARK A10

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 12 m

SKATEPARK A15

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 12 m

SKATEPARK A40

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 15 m

SKATEPARK A50

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 15 m

SKATEPARK A60

Superfície recomanada:
A partir de 25 x 15 m

SKATEPARKS – SÈRIE B

Preus des de 20.000 € fins a 50.000 €

SKATEPARK B10

Superfície recomanada:
A partir de 30 x 12 m

SKATEPARK B20

Superfície recomendada:
A partir de 30 x 15 m

SKATEPARK B25

Superfície recomendada:
A partir de 30 x 12 m

SKATEPARK B30

Superfície recomendada:
A partir de 30 x 15 m

SKATEPARK B40

Superfície recomanada:
A partir de 35 x 15 m

SKATEPARK B50

Superfície recomanada:
A partir de 15 x 12 m

SKATEPARKS – SÈRIE C

Preus des de 80.000 € fins a 200.000 €

SKATEPARK C10

Superfície recomanada:
A partir de 30 x 15 m

SKATEPARK C30

Superfície recomanada:
A partir de 35 x 20 m

SKATEPARK C80

Superfície recomendada:
A partir de 50 x 20 m

SKATEPARK C90

Superfície recomendada:
A partir de 50 x 28 m