Skatepark a La Oliva, Fuerteventura

,

Skatepark format per quarters, piràmide amb calaix i barana, planters, rampa de salt amb box inclinat i baranes.

location icon Població: La Oliva, Fuerteventura
tag icon Província: Las Palmas
world icon Coordenades: 28.6651514, -13.9276587
calendar icon Data: Setembre de 2010

 

 

Skills

Posted on

18 de desembre de 2014