SKATEPARK B20

Superfície recomanada:
A partir de 30 x 12 m

ALTRES CONFIGURACIONS DE LA SÉRIE B

1 Rampa
1 Quarter
1 Piràmide amb box i barana de 2 trams
1 Planter amb box inclinat
1 Barana

 

ALTRES CONFIGURACIONS DE LA SÈRIE B

SKATEPARK B10

SKATEPARK B25

SKATEPARK B30

SKATEPARK B40

SKATEPARK B50