Skatepark de formigó construit adaptant-nos a l’espai que tenien disponible.