SKATEPARK MODULAR A SON SERVERA, MALLORCA

SKATEPARK MODULAR A SON SERVERA, MALLORCA

Nou skatepark a Son Servera basat en un dels nostres models de parcs preconfigurats, el B40. Format per mini rampa amb quarter adossat, funbox amb barana de dos trams, rampa, planter amb box inclinat i barana a terra. Veure aquí la fitxa del...